Konkurs

INFORMACJA – OZŁ w ŁODZI

Propagując ideę ogrodnictwa działkowego, wizerunek ROD przyjaznych dla środowiska naturalnego i społeczności działkowców i ich rodzin, jak również promując dobre wzory zagospodarowania działek rodzinnych, bogactwo i różnorodność sposobów ich wykorzystania Prezydium Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w roku bieżącym postanowiło ogłosić dwa niżej wymienione konkursy.
  • ” Różnorodność upraw i nasadzeń na działce”
  • ” Ogród działkowy przyjazny dla środowiska”


Pierwszy z konkursów kierowany jest do działkowców, drugi do ROD. Działkowcy po zapoznaniu się z regulaminem mogą skorzystać z wzięcia udziału w konkursie, w związku z tym można zgłaszać się do Zarządu Ogrodu do 07.06.br., w celu dokonania odpowiednich czynności związanych ze zgłoszeniem swojej działki do Komisji Konkursowej OZŁ PZD – Łódż.

Termin zgłaszania mija 15.06.2015 r. Potrzebnych informacji udziela Zarząd ROD „Pod Herbem”.

Uwaga! - po regulamin należy się zgłaszać do Prezesa Ogrodu.

Zarząd

Pobierz treść ogłoszenia. Pobierz treść regulaminu.

Powrót